JURJEN SIMMELINK

Connecting people for the benefits of mutual understanding and sustainability trough the powers of transportation, dancing, comedy and spoken word. 

website: jurjensimmelink.com
e-mail: jsimmelink0@gmail.com

Jurjen verbindt mensen voor de zaak van wederzijds begrip en duurzaamheid met de kracht van verplaatsing, de dans, komedie en het gesproken woord.