Deadline

(ENG)

JANUARY 2017 - KORTE VIJVERBERG 2, DEN HAAG

The word deadline origins from English and means "motionless line": the immobility of the time limit emphasizes this.

Another explanation originated in the 19th century out of prison. Prisons and camps at the time were poorly secured, and escape attempts were often made. Therefore a 'deadline' was painted on the ground: who went over, was shot too dead.

The term was later adopted by the economic sector: the work should not continue beyond the expiry date, did this happen anyway, then there are consequences.

ARTISTS
Irene van Aarle
Jelle Kos
Merlot Lucille Bos
Gordon Meuleman
Sophia den Breems
Belinda van Booma
Guus Timmerman
Marilou Klapwijk
Rinze Lich

CURATOR
Charlotte de Goey

ORGANISATION
Marjolein van Heiningen
Charlotte de Goey

ASSISTING DURING OPENING
Jurjen Simmerlink

MUSIC AT THE OPENING
Doctor O

 

WITH SPECIAL THANKS TO
Anna vastgoed & Cultuur

By daylight
Pictures taken by Charlotte de Goey

Night of the opening
Pictures taken by Gordon Meuleman

DEADLINE

(NL)

JANUARI 2017 - KORTE VIJVERBERG 2, DEN HAAG

Het woord deadline komt uit het Engels, en betekent "bewegingloze lijn": de onbeweeglijkheid van de tijdslimiet wordt hiermee benadrukt. 

Een andere verklaring is onstaan in de 19e eeuw in het gevangeniswezen. Gevangenissen en gevangenkampen waren toendertijd slecht beveiligd, en ontsnappings-pogingen kwamen vaak voor. Daarom werd een 'deadline' op de grond geverfd: wie hier overheen ging, werd doodgeschoten. 

De term werd later overgenomen door de economische sector: het werk mag niet tot na de einddatum voortduren, gebeurt dit toch, dan zijn er consequenties aan verbonden.

ARTIESTEN
Irene van Aarle
Jelle Kos
Merlot Lucille Bos
Gordon Meuleman
Sophia den Breems
Belinda van Booma
Guus Timmerman
Marilou Klapwijk
Rinze Lich

CURATOR
Charlotte de Goey

ORGANISATIE
Marjolein van Heiningen
Charlotte de Goey

ASSISTENTIE TIJDENS OPENINGSAVOND
Jurjen Simmerlink

MUZIEK TIJDENS OPENING
Doctor O

MET SPECIALE DANK AAN
ANNA VASTGOED & cultuur