A HAPPY FAMILY

(ENG)

june 2010
CBK ROTTERDAM


A HAPPY FAMILY was born. In this collaboration between Jelle Kos and Marilou Klapwijk, a rich, dynamic and absurd world emerged through a mix of murals, sculptures, stuffed toys and paintings. A world made up of anthropomorphic slices of bread, textile skateboards, blown-away panda’s and a giant milk carton-suit. 

The unfolding of a universe that does not limit itself to boundaries of its expressions and playfully reshapes everything surrounding it.

Pissebedvogel published an issue with black and white illustrations by Jelle and Marilou following the exhibition.
 

documentation

Gordon Meuleman


FLYER

Photo: Shanna de Wit
Design: Jelle Kos

A HAPPY FAMILY

(NL)

juni 2010
CBK ROTTERDAM


A HAPPY FAMILY was geboren. In deze samenwerking tussen Jelle Kos en Marilou Klapwijk ontstond een rijke, dynamische en ietwat absurde wereld die middels muurschilderingen, sculpturen, knuffels en schilderijen tot stand kwam. Een wereld van antropomorfische boterhammen, skateboards van textiel, weggeblazen panda’s en een reusachtig melkpak-pak. 

De ontplooiing van een universum die zich niet beperkt tot de grenzen van haar uitingen en speels alles om zich heen herschept. 

Pissebedvogel publiceerde een issue met zwart-wit illustraties van Jelle en Marilou naar aanleiding van deze tentoonstelling. 


Documentatie

Gordon Meuleman


Flyer

Foto: Shanna de Wit
Vormgeving: Jelle Kos